Overdreven lenen?

Kun je overdreven veel lenen van de eigen BV? Als het aan Financiën ligt wel. Het gonsde uiteraard  bij de belastingplannen 2019, maar het is nu ook concreet gemaakt. In een consultatie ronde heeft het Ministerie nu haar schets voor een maatregel tegen excessief lenen met de buiten wereld gedeeld. Het valt nog niet mee.

Het liberale gedachtengoed breng veel vrijheid voor de burger met zich mee. Binnen zekere grenzen mag ieder met het zijne doen wat hij wil en die grenzen zijn best ruim. Die grenzen worden nu flink beperkt als het gaat om de vraag wat een BV met zijn middelen mag doen. Het uitlenen van bedragen aan de aandeelhouder wordt ingeperkt tot maximaal € 500.000 plus de financiering van de eigen woning. En ook hier worden een paar extra voorwaarden aan verbonden. Alle bedragen die worden uitgeleend aan verbonden personen (zeg maar familie) worden aan de aandeelhouder toegerekend. In totaal zou het om ongeveer 20.000 aandeelhouders gaan die door de maatregel worden getroffen.

Laat ik voorop stellen dat je niet mag klagen als de BV waarvan je aandeelhouder bent in staat is om zonder problemen voor de bedrijfsvoering € 500.000 aan iemand uit te lenen, laat staan als dat meer is. De BV zit goed in de slappe was zou je dan denken. Het lastige is dat je niet willekeurig meer kunt uitlenen. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen iemand die aandeelhouder is en iemand die geen aandelen heeft. Als er meer dan € 500.000 wordt uitgeleend dan wordt er belasting geheven als je (groot) aandeelhouder bent maar blijft dat achterwege als je geen aandelen in de uitlenende vennootschap hebt. Dat is gek.

Het moet daarintegen ook gezegd worden dat nog al wat aandeelhouders de heffing over het vermogen in de BV uit stellen door geen dividend uit te keren. En er valt wat voor te zeggen dat overtollige middelen eigenlijk belast hadden moeten worden maar ook hier geldt dat de wetgever het aan de aandeelhouder laat wanneer de middelen moeten worden uitgekeerd en derhalve ook wanneer deze worden belast.

Ik ben er nog niet uit of het middel erger is dan de kwaal. Er dreigt belasting te worden geheven over geld dat geleend is. Uit de aard van de zaak, het is immers een lening, moet dat geld aan de BV moet worden terug betaald. Als dat wordt terug betaald, is er van inkomen nog geen sprake geweest. Het is dan wat gek als er al wel belasting is geheven. Ik ben benieuwd of de voorgestelde regeling ook de eindstreep haalt. Komende september weten we meer vermoed ik.