Optimaal fiscaal advies in uw situatie. Dat is waar Tax Consult Network voor staat. Het Nederlandse belastingrecht is ingewikkeld. Veranderingen volgen elkaar snel op. Als u wilt weten waar u fiscaal staat, neem dan contact met ons op.

Optimale begeleiding van uw fiscale positie en uw belangen in een fiscale procedure. Wat gisteren nog gewoon was, is morgen een uitdaging. Wij volgen het fiscale nieuws op de voet en spelen daar op in. Daar staan wij voor.

Ondernemen is kansen zien en realiseren. Wat kan fiscaal nog wel en wat kan niet (meer)? Op deze vragen hebben wij een antwoord waar wij voor staan. Realistisch en to the point.

Pandora Papers

600 journalisten van ruim 150 journalistieke redacties worstelden zich de afgelopen twee jaar door 11,9 miljoen vertrouwelijke documenten. Een dossier van ongekende omvang. De dossiers van 14 “offshore” dienstverleners liggen op straat. Met de huidige technologieën om datasystemen te kraken, zal het daar niet bij blijven. Het internationale consortium van onderzoeksjournalisten gaat door en heeft…

Belastingplan 2022

De Derde Dinsdag in September is niet alleen het  jaarlijkse feestje voor politici maar ook voor fiscalisten. De nieuwe plannen en aanpassingen van het Ministerie van Financiën leiden altijd tot vragen en onverwachte uitdagingen. Dit jaar is het wat rustig. Niet zo gek met een demissionair kabinet. In het kort de belangrijkste aanpassingen dit jaar….

Brexit

De fiscale gevolgen van Brexit zijn legio. Het meest ingrijpende op dit moment is echter wel het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de EU. Voor de omzetbelasting en voor de accijnzen is het VK nu echt buitenland. Geen intracommunautaire levering. En de BTW richtlijn  is er voor het VK alleen…

Belastingplan 2020

Nu het stof van Prinsjesdag enigzins is neergedaald wordt het tijd om het belastingplan en de overige fiscale maatregelen eens nader te beschouwen. Eigenlijk is er fiscaal weinig aan de hand. Een aanpassing hier, een verhoging daar en dat is het wel. Toch zijn er nog een paar opvallende zaken. Belastingrente meer in evenwicht Iedereen…

Samenwerken en BTW

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daar kun je nu aan toevoegen dat samenwerken ook een omzetbelasting voordeel kan opleveren. Het gaat er maar om hoe je het organiseert. Als je (het verplichte) onderwijs verzorgt aan jonge mensen dan is dat vrijgesteld. Als zo een school schoon gemaakt moet worden of als er…

Horizontaal toezicht

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van horizontaal toezicht komt uit onverwachte hoek. De Nederlandse Bank heeft de banken in een vrij uitgebreid memorandum opgedragen het fiscale gedrag van haar cliënten te beoordelen en daarvoor een risicoanalyse op te stellen. De banken hadden daar niet echt trek in gezien het standpunt van de banken dat…

De Hoge Raad gaat om …

De Hoge Raad komt terug op haar afwijkende bewijsregels bij termijnoverschrijdingen voor respectievelijk aanslagen en boetes. En dat is best bijzonder, maar waar gaat het nu om? Als er een boete wordt opgelegd moet je in de gelegenheid zijn om daartegen in bezwaar te komen. Nu gaat het nog wel eens mis bij de verzending…