Oninbaar! En nu?

Let op nieuwe regeling! Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de omzetbelasting daarover in de aangifte over die maand direct aangeven en betalen. Als uw klanten binnen de termijn betalen is dat geen probleem. Betaalt uw klant de factuur echter helemaal niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u aan de belastingdienst omzetbelasting betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze dan terugvragen.

De nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2017 kunt U de omzetbelasting terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken. U mag kiezen of u het terug te vragen btw-bedrag opneemt als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Let echter wel op als de oninbaarheid is ontstaan vóór 1 januari 2017 dan geldt nog de oude regeling en moet u een brief sturen naar uw belastingkantoor waarin u om teruggaaf verzoekt.

Overgangsrecht

Hebt u een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017 maar die op die datum (gedeeltelijk) niet is ontvangen? En is die vordering vóór 1 januari 2017 niet oninbaar? Dan begint de termijn van 1 jaar te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog steeds niet is ontvangen. Wanneer de oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat uiteraard al op dat moment het recht op teruggaaf.

Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf btw

Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Ten slotte de overdracht van vorderingen

Als een ondernemer zijn vordering geheel of gedeeltelijk overdraagt aan factormaatschappij ((maat dit geldt ook voor een andere ondernemer), dan treedt deze voor die vordering of het overgedragen gedeelte daarvan in de plaats van de ondernemer die de vordering overdraagt.

Wanneer de vordering oninbaar is of als oninbaar wordt aangemerkt (verstrijken 1-jaarstermijn), dan kan de overnemende ondernemer de omzetbelasting alleen terugkrijgen door het indienen van een teruggaafverzoek. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Verzoek om teruggaaf van Omzetbelasting (overgenomen vorderingen)‘.

Source:: http://www.henkoostdam.nl/index.php/2017/01/30/oninbaar-en-nu/