Tarieven

Kennismaking
In het algemeen is een eerste kennismakingsgesprek zonder kosten. In dat gesprek tasten we wederzijds af of we met elkaar zaken kunnen doen. Daarvoor rekenen wij uiteraard geen kosten, we zijn blij met uw belangstelling. Het komt echter ook met enige regelmaat voor dat u direct al zeer toepasbare oplossingen krijgt aangereikt. In dat geval komen we ook in goed overleg tot een vergoeding voor dat gesprek. Belangrijk is dat u met een goed gevoel de deur uit loopt.

Advisering.
De kosten van een advies, het overleg met de belastingdienst of andere adviseurs, zijn in beginsel gebaseerd op een vast uurtarief. Dat tarief is afhankelijk van het probleem en benodigde de mate van specialistische kennis. Indien de werkzaamheden na het kennismakingsgesprek concreet kunnen worden geformuleerd, kan ook een totale vergoeding worden bepaald waarvoor alle werkzaamheden worden verricht. U weet dan meteen wat de totale kosten zijn.

Procedures.
De werkzaamheden bij fiscale procedures zullen in de regel over een langere periode plaatsvinden waarbij periodiek een aantal werkzaamheden moeten worden verricht. Complexere procedures brengen ook meer onderzoekswerkzaamheden met zich mee. De tarieven voor deze werkzaamheden zijn daarom gerelateerd aan de omvang de procedure en mede afhankelijk van het belang waar het om draait.

Begeleiding bij boeken onderzoeken van de belastingdienst.
De belastingdienst komt tegenwoordig niet zo maar meer langs. Een bezoek of een onderzoek is gebaseerd op een interne risico analyse van de dienst of andere indicatoren waaruit men meent op te kunnen maken dat er wat te halen valt. Vaak spelen fiscaal strafrechtelijke aspecten een rol op de achtergrond. De werkzaamheden voor begeleiding bij dat onderzoek zijn in beginsel gebaseerd op een vast uurtarief. Ook hier geldt dat het tarief afhankelijk is van de organisatie en complexiteit van de verwachtte relevante fiscale aspecten. Indien de werkzaamheden na het kennismakingsgesprek concreet kunnen worden geformuleerd, kan ook een totale vergoeding worden bepaald waarvoor alle werkzaamheden worden verricht. U weet dan meteen wat de totale kosten zijn.

Due-diligence onderzoeken.
Een goede ondernemer weet wat hem te wachten staat. Laten organisaties zich regelmatig voorlichten over hun fiscale verplichtingen of wordt de administratie van de onderneming doorgelicht op fiscale risico’s en mogelijk achterstallige claims. De werkzaamheden voor een due-diligence onderzoek zijn in beginsel gebaseerd op een vast uurtarief. Ook hier geldt dat het tarief afhankelijk is van de organisatie en complexiteit van de verwachtte relevante fiscale aspecten. Indien de werkzaamheden na het kennismakingsgesprek concreet kunnen worden geformuleerd, kan ook een totale vergoeding worden bepaald waarvoor alle werkzaamheden worden verricht. U weet dan meteen wat de totale kosten zijn.

Fiscale aangiften
Tax Consult Network heeft een beperkte maar zeer goede aangiftepraktijk. De werkzaamheden voor een aangifte zijn in beginsel gebaseerd op een vast uurtarief. Ook hier geldt dat het tarief afhankelijk is van de organisatie en complexiteit van de verwachtte relevante fiscale aspecten. Indien de werkzaamheden na het kennismakingsgesprek concreet kunnen worden geformuleerd, kan ook een totale vergoeding worden bepaald waarvoor alle werkzaamheden worden verricht. U weet dan meteen wat de totale kosten zijn.

Prijskaartjes
De tarieven van van onze adviseurs worden in overleg met u bepaald. Naar mate het werk lastiger en moeilijker wordt en er dus meer specialisatie vereist is gelden er ook andere tarieven.

Onze adviseurs gaan voor u aan de slag vanaf € 135,- voor langlopende opdrachtrelaties tot maximaal € 225,- bij zeer gespecialiseerde opdrachten. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting per aan de opdracht besteedt uur. Daarbij proberen wij zo goed mogelijk in te schatten wat wij aan tijd kwijt zijn en maken we graag vaste prijs afspraken als wij de benodigde inspanning goed kunnen inschatten.

Voor eenvoudigere zaken wordt assistentie ingeschakeld.
De tarieven van de assistentie variëren tussen € 65 en € 115. Afhankelijk van de benodigde kwaliteiten en ervaringen.

Meer weten?
Wilt u een afspraak maken of heeft u nog niet gevonden wat u wilt weten, vraag u dan gerust verder en neem daarvoor contact met ons op.