Dienstverleners

De vakinhoudelijke professionaliteit van Tax Consult Network is van grote toegevoegde waarde voor onder meer accountants, advocaten en notarissen. Onze fiscaal specialisten staan u bij in de advisering van uw klanten en vergroten daarmee de kwaliteit van uw dienstverlening. Daar waar nodig nemen wij, op uw verzoek, werk uit handen en verzorgen wij de procesvoering voor u en uw clienten. Tax Consult Network heeft ruime ervaring met het voeren van procedures. Onze specialisten hebben bij de nationale rechter en het Hof van de Europese Gemeenschappen al een flink aantal processen met succes mogen afronden.

Adviseurs schakelen ons in voor:

  • Begeleiding bij of verzorging van bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Onderhandelingen en mediation met de belastingdienst;
  • Second opinions ten aanzien van adviezen van derden;
  • Advies over fiscale posities in inkomsten- en vennootschapsbelasting;
  • Advies over fiscale posities in omzet- en loonbelasting;
  • Due Diligenceonderzoek ten behoeve van fusies en overnames;
  • Begeleiding bij bedrijfsopvolging;
  • Tax scans ter voorbereiding op belastingonderzoeken;
  • Advies en begeleiding bij vermogens- en estateplanning.

Bij twijfel niet aarzelen. Bel!
Binnen 15 minuten weten we of er een oplossing te vinden is.
(En mocht het toch langer duren, dan was het bellen zeker meer dan terecht).