Privacy statement

Privacy policy – www.taxconsultnetwork.nl

Opdracht-, prospect- en cliëntgegevens

Tax Consult Network verleend financieel economische en (fiscaal) juridische diensten als belastingadviseur en rechtsbijstandsverlener. Door de partners van Tax Consult Network worden identificerende alsmede contactgegevens benodigd voor een adequate identificatie en persoonlijke communicatie vastgelegd. Daarnaast worden, als gevolg van WWFT verplichtingen, de aard van de opdracht en indien relevant de resultaten van verplichte identificatie onderzoeken vastgelegd.

Voor een adequate dienstverlening de partners van Tax Consult Network zijn alle persoonlijke feiten en gegevens benodigd die voor het vaststellen van een financieel- en fiscaaljuridische positie relevant kunnen zijn. De voor het uitvoeren van de opdracht alsmede de op grond van wettelijke verplichtingen benodigde gegevens, worden ontvangen van cliënt, dan wel van door hem ingeschakelde derden, dan wel verzameld uit openbare of besloten bronnen waartoe de onderneming toegang heeft of met medewerking van cliënt toegang tot verkrijgt.

De aldus verkregen en verzamelde gegevens worden door de partners van Tax Consult Network vertrouwelijk verwerkt en in een dossier vastgelegd. Op de ontvangen gegevens zijn wettelijke bepalingen alsmede de geheimhoudingsregels van de beroepsorganisatie, het Register Belastingadviseurs, van toepassing.

Gegevens worden slechts met derden gedeeld indien de inhoud van de van cliënt ontvangen opdracht dat noodzakelijkt maakt of ingeval de wet daartoe verplicht. Voor het overige zijn ook hier de beroepsregels en de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs van toepassing.

De opdracht blijkt ondubbelzinnig uit:
– een opdracht bericht
– een opdrachtbevestiging
– een vraag danwel verzoek
– andere communicatie waaruit de verstrekte opdracht afgeleid kan worden.

De gegevens worden bewaard indien en voorzover de wet daar toe verplicht, dan wel indien en voorzover en zolang de ontvangen en of verzamelde gegeven naar het oordeel van Oostdam Belastingadviseurs BV relevant kunnen zijn als bewijsmiddel.

In het kader van het verwerken en bewaren van de gegevens wordt het onderzoek over en weer om tot een opdracht te komen gelijk gesteld met een opdracht.

Uw persoonlijke gegevens:
We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons heeft toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Website, cookies en gebruiksgegevens.
www.taxconsultnetwork.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Cookies
www.taxconsultnetwork.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Wij geven geen informatie over uw bezoek aan deze site aan derden. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze diensten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de websites van de ontwikkelaars van deze browsers.

Internet Explorer
Firefox
Safari

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur ons dan hierover een bericht via ons contactformulier.