Pandora Papers

600 journalisten van ruim 150 journalistieke redacties worstelden zich de afgelopen twee jaar door 11,9 miljoen vertrouwelijke documenten. Een dossier van ongekende omvang. De dossiers van 14 “offshore” dienstverleners liggen op straat. Met de huidige technologieën om datasystemen te kraken, zal het daar niet bij blijven. Het internationale consortium van onderzoeksjournalisten gaat door en heeft…

Belastingplan 2022

De Derde Dinsdag in September is niet alleen het  jaarlijkse feestje voor politici maar ook voor fiscalisten. De nieuwe plannen en aanpassingen van het Ministerie van Financiën leiden altijd tot vragen en onverwachte uitdagingen. Dit jaar is het wat rustig. Niet zo gek met een demissionair kabinet. In het kort de belangrijkste aanpassingen dit jaar….

Brexit

De fiscale gevolgen van Brexit zijn legio. Het meest ingrijpende op dit moment is echter wel het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de EU. Voor de omzetbelasting en voor de accijnzen is het VK nu echt buitenland. Geen intracommunautaire levering. En de BTW richtlijn  is er voor het VK alleen…

Belastingplan 2020

Nu het stof van Prinsjesdag enigzins is neergedaald wordt het tijd om het belastingplan en de overige fiscale maatregelen eens nader te beschouwen. Eigenlijk is er fiscaal weinig aan de hand. Een aanpassing hier, een verhoging daar en dat is het wel. Toch zijn er nog een paar opvallende zaken. Belastingrente meer in evenwicht Iedereen…

Samenwerken en BTW

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daar kun je nu aan toevoegen dat samenwerken ook een omzetbelasting voordeel kan opleveren. Het gaat er maar om hoe je het organiseert. Als je (het verplichte) onderwijs verzorgt aan jonge mensen dan is dat vrijgesteld. Als zo een school schoon gemaakt moet worden of als er…

Horizontaal toezicht

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van horizontaal toezicht komt uit onverwachte hoek. De Nederlandse Bank heeft de banken in een vrij uitgebreid memorandum opgedragen het fiscale gedrag van haar cliënten te beoordelen en daarvoor een risicoanalyse op te stellen. De banken hadden daar niet echt trek in gezien het standpunt van de banken dat…

Geeft u mij de feiten …

Communiceren is een kunst. Het begrijpen van een opmerking maakt nog al uit. Een opmerking als “ik werk voor die club” heeft zo zijn fiscale implicaties. Werk je als vrijwilliger, werknemer, directeur opdrachtnemer of zzp-er. Zo maar een paar varianten met een wereld van verschillen. En een fiscalist zal dus altijd doorvragen net als de…

Overdreven lenen?

Kun je overdreven veel lenen van de eigen BV? Als het aan Financiën ligt wel. Het gonsde uiteraard  bij de belastingplannen 2019, maar het is nu ook concreet gemaakt. In een consultatie ronde heeft het Ministerie nu haar schets voor een maatregel tegen excessief lenen met de buiten wereld gedeeld. Het valt nog niet mee….

Belasting, ontwijking en nog wat …

Belastingontduiking is al zo ongeveer net zo oud als de heffing ervan. Belastingontwijking is meer van deze tijd en Offshore Leaks maakt helder hoe wijdverbreid de ontwijkingspratijken zijn. Nu denkt u, lezer, ja maar jullie adviseurs hebben boter op je hoofd, jullie verzinnen die constructies. En dan moet ik erkennen dat de vakbroeders dat inderdaad…

Panama Papers

Welke Nederlandse namen zullen binnenkort in de stukken opduiken? Denk je na KBLux en de gekochte Luxemburgse bankgegevens alles gehad te hebben, dan zijn daar opeens Panama Papers. De schaal van de gegevens die men boven water heeft gekregen is onvoorstelbaar en ook de detaillering is bewonderenswaardig. Vele overheden zullen bovenop deze gegevens duiken en…