Bevestiging ondernemerschap zonnepanelen

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het arrest van het Hof van Luxemburg C-219/12. Het Hof oordeelt in dit arrest of er sprake is van een economische activiteit voor de omzetbelasting bij de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning. De Staatsecretaris antwoordt dat er in algemene zin sprake is van btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier.

Elke persoon die voor de exploitatie van zonnepanelen btw-ondernemer is, heeft een verplichting tot het doen van btw-aangifte. Als aannemelijk is dat na toepassing van de btw-vermindering voor kleine ondernemers geen btw op aangifte hoeft te worden voldaan, kan om volledige ontheffing van btw-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen worden gevraagd. De factureringsverplichting vervalt dan ook. Let wel. De afnemer van de elektriciteit mag geen btw in rekening worden gebracht en er bestaat geen recht op aftrek van btw meer.
Aftrek van btw op de aanschaf van zonnepanelen is alleen mogelijk als de eigenaar ondernemer is voor de btw-heffing. Er ontstaat geen recht op aftrek of btw-plicht met terugwerkende kracht.
De Staatsecretaris acht de uitkomt van het arrest ongewenst, maar ziet in het arrest geen ruimte om het ondernemerschap te ontkennen.

Bron:

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.