Laat uw hypotheekrenteaftrek niet aan uw neus voorbij gaan

Hebt u een lening voor uw eigen woning afgesloten bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld bij een familielid, uw BV of een niet in Nederland gevestigde bank. Geef dan zelf de gegevens door aan de belastingdienst. Doet u dit niet, dan hebt u geen recht op…

Bevestiging ondernemerschap zonnepanelen

De Staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het arrest van het Hof van Luxemburg C-219/12. Het Hof oordeelt in dit arrest of er sprake is van een economische activiteit voor de omzetbelasting bij de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning. De Staatsecretaris antwoordt dat er in algemene…

Wetsvoorstel woningmarkt 2014

Het wetsvoorstel tot Wet maatregelen woningmarkt 2014 is bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel completeert de in gang gezette maatregelen die de structurele onevenwichtigheden op zowel de huurwoning- als de koopwoningmarkt moeten verhelpen. Het wetsvoorstel zorgt voor de invoering van de verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren, alsmede wijziging van enige wetten met betrekking…

De eigen woning en hypotheekrenteaftrek in 2013

De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan! Dat is in elk geval een conclusie die getrokken kan worden na afloop van alle debatten van afgelopen tijd. Vanaf 1 januari 2013 zijn echter wel een aantal wijzigingen in de wet aangebracht die van toepassing zullen zijn op (nieuwe) leningen die op of na 1 januari 2013 zijn gesloten. Voor…