Eenvoudiger belastingen II, weg met de bijtellingen auto van de zaak?

Het vervolg op de soap omtrent de belastingen op auto’s heeft deze week een onverwacht gevolg gekregen. Afgelopen maandag is door de gezamenlijke Autobranche en lease rijders een alternatief plan bekend gemaakt. De Autobranche heeft een praktische insteek gekozen en ervoor gezorgd dat er minder bijtellingscategorieën komen en de verhoging van de bijtellingen minder groot…

Eenvoudiger belastingen? Weg met de bijtellingen auto van de zaak!

Storm in Den Haag. Vanaf 2016 moet er meer worden betaald voor het prive gebruik van de zuinige lease auto (ik begrijp dat er lezers zijn die belastingheffing per definitie niet eerlijk vinden. Lees dan vooral niet verder). Om de vergroening te stimuleren moeten de net iets minder zuinig auto vanaf 2016 flink bijbetalen. Ach…

Beschikking Geen Loonheffing vervangt VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt naar verwachting in 2015 al vervangen door de nieuwe ‘Beschikking geen loonheffing’ (BGL). Het wetsvoorstel waaruit dat blijkt is door Staatssecretaris Wiebes van Financiën op 22 september 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste punt uit de regeling: De opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk voor de controle op de toepassing van de beschikking. In het…

Arts/acupuncturist is vrijgesteld van omzetbelasting.

De Rechtbank Breda heeft uitspraak gedaan in de proefprocedure voor de medische vrijstelling bij artsen acupuncturisten. Tax Consult Network heeft deze proef-procedure, die voor de sector erg belangrijk is, gevoerd. Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens in de Omzetbelasting gewijzigd. Doel van de wijziging was om…

Belastingplan 2015: Lasten verlichting of minder verzwaring?

Het Belastingplan 2015 is een curieus staaltje werk. Maatregelen die in het belastingplan 2014 zijn vermeld worden gedeeltelijk teruggenomen en verkocht als lastenverlichting. Laat helder zijn daar zijn we blij mee maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. In de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die de Staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gezonden,…

Ronde 1: crisisheffing voor de rechter

De in 2013 ingevoerde crisisheffing houdt de gemoederen flink bezig. Op grond van het Begrotingsakkoord 2013 zijn werkgevers in 2013 een pseudo-eindheffing loonbelasting van 16% verschuldigd voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonussen) van een werknemer in 2012 een bedrag van € 150.000 overstijgt. Niet iedereen is daar blij mee. Massaal is tegen…

O, jee! BTW Privé gebruik auto 2010?

Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de BTW-correctie voor het privé gebruik van de auto van de zaak. Een aantal zaken zijn inmiddels tot in hoogste instantie verloren en de Belastingdienst is nu doende om de zaken af te wikkelen. Alle ondernemers die bezwaar hebben aangetekend krijgen een brief met het verzoek…

Belastingdienst rommelt met premies werkhervattingskas

Wat is er aan de hand. Werkgevers betalen premies werknemersverzekeringen waaronder de premie voor de werkhervattingskas (vroeger WGA) Deze is verplicht voor overheidsbedrijven maar de private sector heeft een keuze: je bent eigen risicodrager of je kiest er voor om gebruik te maken van de algemene regeling. Als eigen risicodrager moet je het risico wel…

Vrijwilligerswerk als gift

Wie doet er geen vrijwilligerswerk vraag je je de laatste tijd wel eens af. De overheid stimuleert dat in onze participatie samenleving, zoals we dat tegenwoordig noemen. Er zijn een paar boeiende regelingen die het financieel en fiscaal wat leuker maken om als vrijwilliger bezig te zijn. U moet het echter wel goed regelen. Vrijwilligerswerk…

Fiscus mag bedrijfsvermogen bij erfenis lager belasten!

“Het onderscheid tussen particulier en ondernemingsvermogen is niet discriminerend” dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld in een aantal uitspraken over de fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen. Het onderscheidt is niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad meent dat de wetgever onderscheid mag maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen…