Belastingdienst rommelt met premies werkhervattingskas

Wat is er aan de hand. Werkgevers betalen premies werknemersverzekeringen waaronder de premie voor de werkhervattingskas (vroeger WGA) Deze is verplicht voor overheidsbedrijven maar de private sector heeft een keuze: je bent eigen risicodrager of je kiest er voor om gebruik te maken van de algemene regeling. Als eigen risicodrager moet je het risico wel verzekeren maar in ieder geval betaal je dan geen premies voor de werkhervattingskas.

Als werkgever mag je twee keer per jaar kiezen. Je kunt je keuze bekend maken in het tweede en in het vierde kwartaal (dus voorafgaand aan de nieuwe periode). Als je in 2013 eigen risicodrager was maar dat in 2014 niet meer wil, dan had je dat dus in het 4e kwartaal van 2013 moeten melden aan de belastingdienst. De belastingdienst stelt dan in overleg met het UWV het voor uw bedrijf geldende premie percentage vast.

De belastingdienst heeft echter een heleboel taken en is niet in staat geweest de voor de switchers geldende wettelijk premies (die per werkgever of per sector kunnen verschillen) op tijd per 1 januari 2014 vast te stellen. De switches hebben daarom in eerste instantie een beschikking gekregen waarin de premie op 0% werd gesteld. Tja en daar zit een lastigheid. Een eenmaal vastgestelde premie lijkt niet tussentijds gewijzigd te kunnen worden.

Sinds afgelopen week komen bij verschillende werkgevers nieuwe premiebeschikkingen binnen met een hoger percentage aan premies. Het is maar zeer de vraag of dat mag. Kostprijs bewuste werkgevers kunnen wellicht bezwaar aan tekenen tegen die nieuwe beschikking. Sociale werkgevers laten dat achterwege.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.