Deregulering VAR

Per 1 mei vervalt de VAR en volgt de beoordeelde overeenkomst haar op. Als je conform de richtlijnen van de belastingdienst werkt dan is er nog niet zo gek veel aan de hand. Lastig worden de randgevallen en zoals altijd hangt het lekkerste fruit op de rand van de afgrond. Ik weet niet waar we…

De directeur en (zijn) pensioenplannen

Staatssecretaris Wiebes heeft op 1 juli een brief verstuurd waarin hij ingaat op de pensioenen in eigen beheer. De Staatssecretaris ziet twee mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer opnieuw in te richten. De eerste mogelijkheid is de Oudedagbestemmingsreserve. Deze reserve is een fiscale regeling waarbij een deel van de fiscale winst nog niet wordt…

Beschikking Geen Loonheffing vervangt VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt naar verwachting in 2015 al vervangen door de nieuwe ‘Beschikking geen loonheffing’ (BGL). Het wetsvoorstel waaruit dat blijkt is door Staatssecretaris Wiebes van Financiën op 22 september 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste punt uit de regeling: De opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk voor de controle op de toepassing van de beschikking. In het…

Ronde 1: crisisheffing voor de rechter

De in 2013 ingevoerde crisisheffing houdt de gemoederen flink bezig. Op grond van het Begrotingsakkoord 2013 zijn werkgevers in 2013 een pseudo-eindheffing loonbelasting van 16% verschuldigd voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonussen) van een werknemer in 2012 een bedrag van € 150.000 overstijgt. Niet iedereen is daar blij mee. Massaal is tegen…

Belastingdienst rommelt met premies werkhervattingskas

Wat is er aan de hand. Werkgevers betalen premies werknemersverzekeringen waaronder de premie voor de werkhervattingskas (vroeger WGA) Deze is verplicht voor overheidsbedrijven maar de private sector heeft een keuze: je bent eigen risicodrager of je kiest er voor om gebruik te maken van de algemene regeling. Als eigen risicodrager moet je het risico wel…