Deregulering VAR

Per 1 mei vervalt de VAR en volgt de beoordeelde overeenkomst haar op. Als je conform de richtlijnen van de belastingdienst werkt dan is er nog niet zo gek veel aan de hand. Lastig worden de randgevallen en zoals altijd hangt het lekkerste fruit op de rand van de afgrond. Ik weet niet waar we…

Inkomstenbelasting in strijd met EVRM?

De Nederlandse belasting over vermogensrendement is in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. De Box 3 heffing houdt te weinig rekening met de reële inkomsten. Met name als er verliezen geleden worden op de beleggingen is de belasting op grond van een fictief rendement willekeurig en is er sprake van…

De directeur en (zijn) pensioenplannen

Staatssecretaris Wiebes heeft op 1 juli een brief verstuurd waarin hij ingaat op de pensioenen in eigen beheer. De Staatssecretaris ziet twee mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer opnieuw in te richten. De eerste mogelijkheid is de Oudedagbestemmingsreserve. Deze reserve is een fiscale regeling waarbij een deel van de fiscale winst nog niet wordt…

Het gaat electronisch, dus is het sneller … maar makkelijker?

Halleluja! We gaan electronisch communiceren met de Belastingdienst. Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst versneld af te handelen zodat deze al vanaf 1 oktober 2015 in werking kan treden. De bedoeling van dit wetsvoorstel is om de berichten wisseling met de belastingdienst goedkoper en makkelijker te maken. De grote…

Het Belastingplan; weer een sigaar uit eigen doos

Afgelopen vrijdag heeft Staatsecretaris Wiebes het geheime belastingplan in een brief naar de Kamer gestuurd. Wel slim gespeeld van de coalitie. Het nu gepresenteerde plan is pas het eerste deel. Twee heel belangrijke delen worden nu niet gepresenteerd. Er komt nog een plan over de zzp-ers en er komt nog plan over box 2. Twee…

Eenvoudiger belastingen II, weg met de bijtellingen auto van de zaak?

Het vervolg op de soap omtrent de belastingen op auto’s heeft deze week een onverwacht gevolg gekregen. Afgelopen maandag is door de gezamenlijke Autobranche en lease rijders een alternatief plan bekend gemaakt. De Autobranche heeft een praktische insteek gekozen en ervoor gezorgd dat er minder bijtellingscategorieën komen en de verhoging van de bijtellingen minder groot…

Eenvoudiger belastingen? Weg met de bijtellingen auto van de zaak!

Storm in Den Haag. Vanaf 2016 moet er meer worden betaald voor het prive gebruik van de zuinige lease auto (ik begrijp dat er lezers zijn die belastingheffing per definitie niet eerlijk vinden. Lees dan vooral niet verder). Om de vergroening te stimuleren moeten de net iets minder zuinig auto vanaf 2016 flink bijbetalen. Ach…

Vrijwilligerswerk als gift

Wie doet er geen vrijwilligerswerk vraag je je de laatste tijd wel eens af. De overheid stimuleert dat in onze participatie samenleving, zoals we dat tegenwoordig noemen. Er zijn een paar boeiende regelingen die het financieel en fiscaal wat leuker maken om als vrijwilliger bezig te zijn. U moet het echter wel goed regelen. Vrijwilligerswerk…

Samenwonen en dan?

Als u gaat samenwonen is er geen wettelijke regeling van toepassing zoals de gemeenschap van goederen bij trouwen. Ook de wijze waarop u beiden bijdraagt aan het huishouden is niet automatisch geregeld. Verder is er geen alimentatieregeling bij het verbreken van de relatie. Verschillende zaken dus die in een samenlevingsovereenkomst prima kunnen worden geregeld. Denk…

Reserveren voor sfeerovergang?

14 juni jl. heeft de Hoge Raad aangeven dat wanneer de wetgever voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling wil compartimenteren bij sfeerovergang ten gevolge van wetswijzigingen, dat bij wet moet zijn vastgelegd. In reactie hierop is het wetsvoorstel “Wet Compartimenteringsreserve” ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt, de compartimentering bij de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting…