Tot ziens fiscaal gunstige uitkering gouden handdruk!

Het kabinet heeft in het belastingplan 2014 aangegeven voornemens te zijn om de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten per 1 januari 2014 af te schaffen. Wie een bestaand stamrecht heeft, kan dit in 2014 met een belastingkorting opnemen. Wie als werknemer bij voortijdig ontslag een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon ontvang (gouden…

Lijfrente bij inbreng kan later vastgelegd worden

Een belastingplichtige krijgt geen lijfrentepremieaftrek voor omzetting van zijn oudedagsreserve, omdat de stamrechtovereenkomst anderhalf jaar later op papier is gezet. Nadat de rechtbank de inspecteur in het gelijk had gesteld, mocht Gerechtshof in Den Haag zich buigen over de vraag of op het moment van inbreng een lijfrente is bedongen. Hof Den Haag is van…