Tot ziens fiscaal gunstige uitkering gouden handdruk!

Het kabinet heeft in het belastingplan 2014 aangegeven voornemens te zijn om de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten per 1 januari 2014 af te schaffen. Wie een bestaand stamrecht heeft, kan dit in 2014 met een belastingkorting opnemen. Wie als werknemer bij voortijdig ontslag een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon ontvang (gouden…