Starbucks en Rockstars

Al jaren lang wordt Nederland in Internationaal verband aan de schandpaal genageld als belastingparadijs. Nog niet zolang geleden zei Obama het nog. Toen hij iets van een War agains belastingparadijzen aankondigde. Na protesten uit Den Haag trok hij het snel weer in. In het verleden is Nederland er steeds mee weggekomen door te stellen dat…

Arts/acupuncturist is vrijgesteld van omzetbelasting.

De Rechtbank Breda heeft uitspraak gedaan in de proefprocedure voor de medische vrijstelling bij artsen acupuncturisten.┬áTax Consult Network heeft deze proef-procedure, die voor de sector erg belangrijk is, gevoerd. Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens in de Omzetbelasting gewijzigd. Doel van de wijziging was om…