Horen mag in boetezaak niet zomaar achterwege blijven

Als een discussie met de belastingdienst vastloopt, is er vaak geen andere keuze dan het starten van een procedure. Deze fiscale procedure verloopt voornamelijk schriftelijk. Belanghebbende kan echter in de gelegenheid gesteld worden om zijn of haar standpunten mondeling toe te lichten. De rechtbank nodigt na afloop van het vooronderzoek partijen uit ter zitting te…