Commissarissen in de omzetbelasting

Commissarissen houden toezicht op het bestuur van een organisatie. Het ondernemerschap ten aanzien van commissarissen is de laatste tijd aan veranderingen ondergaan. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de goedkeuring dat de personen die minder dan vijf commissariaten vervulden vrijgesteld waren voor de btw. Per 1 januari 2013 zijn om deze reden de normale…