Strategische fiscale planning

“Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt afhandelen”, “ik wil alles strak geregeld hebben”, “als ik moet hangen, dan aan de laatste boom” of “wat des keizers is … “, zo maar een paar uitspraken van cliënten. Uitspraken die iets zeggen over hun visie op zaken doen of op fiscaliteit. Een visie op zaken vertalen naar fiscaal beleid en planning, dat is wat we voor u doen als we strategisch gaan plannen.
Een goede adviseur houdt rekening met de groei en de krimp van een onderneming. Bedenkt verschillende, waarschijnlijke scenarios en zorgt er voor dat de structuur en het fiscale beleid van de onderneming zodanig is opgezet dat de fiscale last zo optimaal mogelijk is afgestemd op de verwachtingen naar de toekomst. Een strategie die met enige regelmaat getoetst wordt aan de realiteit van de dag en indien nodig wordt aangepast. Daarbij is het zinnig te zorgen voor een crises bestendige structuur. Met voldoende mogelijkheden in de pocket om in geval van een noodsituatie maatregelen te kunnen treffen om de negatieve gevolgen van die noodsituatie zo veel mogelijk te beperken. Om de fiscale schade die uit een crisis kan volgen te beperken of te voorkomen zo gezegd. Een must voor elke ondernemer.