Henriette Ancuta-Koning

Henriette Ancuta-Koning
Henriette Ancuta-Koning
Mr Henriëtte Ancuta-Koning FB (1960) is gespecialiseerd in fiscale advisering aan mkb ondernemers, expats, vermogende particulieren, en culturele instellingen.
Ancuta heeft Nederlands recht gestudeerd en is daarna overgestapt naar het Fiscaal recht. Na het afronden van haar studie (1988) werkte zij bij diverse big four kantoren als senior belastingadviseur. In 2002 startte Ancuta haar eigen praktijk, gedreven door de wens een meer persoonlijke aanpak te kunnen hanteren.
Ancuta adviseert ondernemers, expats en vermogende particulieren. Ook adviseert zij accountantskantoren en belangenorganisaties. Speciale aandachtsgebieden voor Ancuta zijn de advisering van de Mkb ondernemer in de innovatieve en creatieve sector en de vermogende particulier. Veel van haar klanten wonen en/of werken in het buitenland. Grensoverschrijdende belastingaspecten van het MKB is dan ook een belangrijk werkterrein voor haar.
In de loop van haar carrière ontwikkelde zij als specialiteit de samenhang tussen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erf- of schenkrecht, al dan niet in een internationale context. Zij heeft meerdere procedures gevoerd over ondernemen en zakelijk handelen in de creatieve sector. Uitgangspunten bij haar advisering zijn integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij adviseert niet om het adviseren, maar zoekt actief naar de fiscale oplossing die het best bij haar cliënt past. Het wegnemen van fiscale of juridische belemmerende factoren is voor haar een belangrijk aspect van haar adviesfunctie.
Ancuta is actief lid van het Register Belastingadviseurs. Zij is lid van de commissie wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs. Zij publiceert in diverse fiscale bladen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Ancuta is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijk organisaties. Zij golft samen met man en dochter en is een verwoed tuinier.