Frank Kouwenhoven

frank Kouwenhoven
Frank Kouwenhoven

Frank Kouwenhoven(1945) is specialist Omzetbelasting (BTW), Overdrachtsbelasting en Douanezaken.
Kouwenhoven houdt zich al sinds 1976 bezig met de Omzetbelasting zoals daar in Nederland uitvoering aan gegeven wordt. In de begintijd, toen hij nog inspecteur was, kon hij de nodige ervaring opdoen met de beginselen die uit de oude Wet OB van 1954 in de BTW-regelgeving waren overgenomen en die op verschillende deelgebieden tot op de dag van vandaag hun belang hebben behouden.
In zijn praktijk als belastingadviseur, met de specialisatie verbruiksbelastingen, heeft hij de ontwikkelingen in het vak van dichtbij kunnen ervaren, niet in de laatste plaats door het ruime aantal fiscale procedures dat hij o.a. voor het Hof in Luxemburg, met succes, heeft mogen voeren.
Vanuit zijn vakgebied heeft Kouwenhoven steeds het belang gezien een sterke en flexibele organisatie van fiscaal specialisten op diverse terreinen op te bouwen. Enerzijds omdat de uitoefening van het vak op hoog niveau een vergaande specialisatie noodzakelijk maakt en anderzijds omdat de markt hier in deze tijd rijp voor is. Naast zijn advieswerkzaamheden is Kouwenhoven jarenlang docent Omzetbelasting geweest aan enkele accountantsopleidingen en schreef daarvoor het boek ‘BTW in kort bestek’. Kouwenhoven is vaste medewerker van het Fiscaal Praktijkblad. Naast het vak is Kouwenhoven gedreven trompettist en actief in diverse vrijwilligersorganisaties. Omdat Kouwenhoven zich voorbereidt op zijn pensioneren, werkt hij wat minder.