Overheden

Overheden spelen in de maatschappij een bijzondere rol. De rijksoverheid heft en is om die reden vaak onze gesprekspartner. Lokale overheden heffen en zijn tegelijk belastingplichtige. Lokale overheden zijn dan ook ter zake kundig. Toch blijkt ook dat ook lokale overheden regelmatig een helpende hand kunnen gebruiken. Tax Consult Network heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis.

Lokale overheden kunnen ons – onder andere – inschakelen bij:

  • Het plannen van grondexploitaties;
  • Het begeleiden bij de verzelfstandiging van gemeentelijke bedrijven (en vice versa);
  • Horizontaal toezicht afspraken organiseren en begeleiden;
  • Het als belastingplichtige voldoen aan de eigen belastingverplichtingen;
  • Advisering in omzet- en overdrachtsbelasting.

Het als overheid voldoen aan de formaliteiten bij het heffen van lokale belastingen en leges. Denk hierbij aan:

  • Begeleiding bij het ontwerpen en implementeren van belastingverordeningen;
  • Begeleiding bij of het (doen) uitvoeren van fiscale onderzoeken ter ondersteuning van de (leges)heffing;
  • Begeleiding bij het als heffende overheid voeren van fiscale procedures.