Nieuwe aanscherpingen APV’s

Het per 1 januari 2010 in werking getreden fiscale regime voor afgezonderde particuliere vermogens (apv’s) wordt op twee punten aangescherpt als het aan staatssecretaris Weekers van Financiën ligt. Dit blijkt uit zijn  brief aan de Staten-Generaal over de evaluatie van het apv-regime.

Het APV-regime is een samenhangend geheel van wettelijke regelingen in verschillende belastingwetten waarbij het vermogen en inkomen van een apv wordt toegerekend aan degene die het vermogen heeft ingebracht. Kern van de regeling is een algehele fiscale transparantie van de apv’s en het vermogen van een apv toerekenen aan de inbrenger van de vermogensbestanddelen en na diens overlijden aan diens erfgenamen. De fiscale transparantie geldt voor de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en (gedeeltelijk) voor de vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

Aanscherpingen

De staatssecretaris wil het apv-regime in de volgende twee situaties aanscherpen:

  1. Winstdrainage met rentebetalingen en ontvangsten met bestaande, niet transparante apv’s.
  2. Uitzondering op de fiscale transparantie van een apv. Het apv-vermogen wordt niet aan de oprichter toegerekend indien het vermogen van de apv in het buitenland naar redelijke maatstaven in de belastingheffing wordt betrokken.

De Staatssecretaris geeft in zijn brief ook aan dat hij bereid is om de te scherpe randjes van het apv-regime in bepaalde situaties eraf te halen. Het gaat dan om de oude familiefondsen en de fonds met maatschappelijk gewenst doel zonder anbi- of sbbi-status. De staatsecretaris gaat wat betreft deze situatie mogelijk in overleg met de Belastingdienst.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.