HeadFirst

[maxbutton id=”2″]

Alle waar naar zijn geld.

HeadFirst en Tax Consult Network hebben afspraken gemaakt waar u als Professional van HeadFirst uw voordeel mee kunt doen. Aan de kwaliteit doet Tax Consult Network geen consessies, maar aan de prijs hebben we wel wat gedaan. Als Professional van HeadFirst kunt u direct profiteren van de langlopende relatie die wij met elkaar smeden. Het tarief waarmee wij voor u als HeadFirst Professional aan de slag gaan geldt normaal gesproken alleen voor langlopende relaties van Tax Consult Network.
Voor iedereen geldt dat wij afspraken maken over de verwachtte tijdsbesteding. Die kunnen wij, afhankelijk van de benodigde werkzaamheden, over het algemeen goed inschatten. U weet dan van te voren wat de financiële consequenties zijn. Soms kan dat gewoon niet. Dan vereist de kwaliteit en het resultaat dat u verwacht, de aandacht die de opdracht vraagt. Dan zijn wij compromisloos omdat u baat heeft bij het gewenste resultaat. Waar het uiteindelijk om draait is dat u een goede oplossing heeft tegen een voor beide partijen aanvaardbare prijs.

Wat kunnen wij doen?

Onderneming
– Fiscale check onderneming, zijn alle aangiften/aanslagen correct, zijn alle faciliteiten (juist) toegepast?
– Zijn er nog zaken die (alsnog) met de fiscus moeten worden afgestemd?
– Financieel doorlichten onderneming: waar staat de onderneming nu, wat zijn de toekomstplannen?
– Klopt de juridische vastlegging/vormgeving met de huidige activiteiten van de onderneming?
– Zijn alle zaken vastgelegd die vastgelegd moeten worden? Bijvoorbeeld rentepercentages en aflossingen leningen.
– Wordt aan de afspraken uitvoering gegeven in overeenstemming met wat is vastgelegd?
– ….
Ondernemer
– Hoe kunnen de belangen van de onderneming worden veilig gesteld bekeken vanuit privé?
– Verwerking onderneming in huwelijksvoorwaarden/samenlevingsovereenkomst?
– Wie zet de onderneming voort bij overlijden van de ondernemer? Aansluiten testament.
– Wat gebeurt er bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid? Hoe zit het met inkomensderving? Is er iemand die de onderneming kan dragen?
– Wat gebeurt er met de onderneming bij echtscheiding? Aansluiten huwelijksvoorwaarden.
– Fiscale check echtscheidingsconvenant (o.a. pensioen/eigen woning/alimentatie)
– ….

Hoe doen we dat?

Kort gezegd op drie niveaus. Bij niveau 1 en 2 moet u denken aan de situatie waarbij wij de inventarisatie en de risicoanalyse doen maar waarbij u er de voorkeur aan geeft dat uw adviseurs de (verdere) uitvoering op zich nemen. Niveau 3 betekent dat wij van begin tot eind de advisering op ons nemen en zorgdragen voor de praktische uitvoering van het advies. Daar waar nodig schakelen wij in overleg externe adviseurs in, denk bijvoorbeeld aan de notaris.

Niveau 1:
– helikopterview, second opinion/review, richting bepalen
– signaleren en eventuele stappen/opties noemen

Niveau 2:
– de diepte in, uitgebreid advies op één of meerdere specifieke onderwerpen
– verdere toelichting op de te nemen stappen

Niveau 3:
– uitgebreid advies plus de uitvoering hiervan

Onze aanbiedingen voor HeadFirst

Niveau 1: afspreken: risicoanalyse te beoordelen onderwerp tegen vaste prijs.
Kosten: voor deze risicoanalyse rekenen wij een vast bedrag.
Resultaat: U krijgt inzicht in de fiscale aspecten van het te beoordelen onderwerp en ons oordeel wat beter kan.

Aanbod voor HeadFirst professionals € 395, per onderwerp (exclusief omzetbelasting).

Niveau 2: afspreken: advies gericht op specifiek te beoordelen punten op basis van inschatting uren.
Kosten: De afgesproken werkzaamheden voeren wij voor u uit op basis van uren x tarief. Mocht gaandeweg blijken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn dan bespreken we dit uiteraard eerst met u.
Resultaat: U krijgt van ons specifiek maatwerkadvies over een punt dat beter geregeld kan worden.

Aanbod voor HeadFirst Professionals: uurtarief € 135,- (exclusief omzetbelasting).

Niveau 3: Afgesproken werkzaamheden op basis van uren x tarief
Kosten: De afgesproken werkzaamheden voeren wij voor u uit op basis van uren x tarief. Mocht gaandeweg blijken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn dan bespreken we dit uiteraard eerst met u.
Resultaat: U krijgt van ons specifiek maatwerkadvies over een punt dat beter geregeld kan worden en wij implementeren dat in overleg met u.

Aanbod voor HeadFirst Professionals: uurtarief € 135,- (exclusief omzetbelasting).

Wat hebben wij nodig?

Overzicht benodigde stukken onderneming:
– jaarstukken/aangiften/aanslagen/correspondentie fiscus laatste 5 jaar
– contracten/overeenkomsten/algemene voorwaarden/leningen/toelichting balansposten
– oprichtingsstukken
– beloningsstructuren (gebruikelijk loon/verzekeringsplicht)
– aandeelhoudersovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst
– AVA stukken/dividend gegevens
– FE vpb/btw

Overzicht benodigde stukken ondernemer:
– Samenlevingsovereenkomst
– Huwelijksvoorwaarden
– Testamenten/levenstestament
– Verkrijgingen al dan niet onder uitsluitingsclausule (schenkingen/erfenissen)
– Eigen woning/hypotheek/andere leningen
– Verzekeringen (overlijdensrisico/AOV/lijfrente/pensioen)
– Echtscheidingsconvenant (ouderschapsplan)
– Alimentatieafspraken
– Voogdijregeling (testament)
[maxbutton id=”2″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.