Cursus

Henk Oostdam geeft graag cursussen of trainingen. Vooral over het beroep en over de formele regels van het belastingheffen, maar ook over de inhoud over het harde belastingrecht. Door Oostdam Belastingadviseurs en Tax Consult Network zijn diverse cursussen ontwikkeld.Training

Fiscale eindejaarstips
Deze cursus bevat de meest recente wijzigingen in het belastingrecht en geeft actiepunten die je nog kan doen met het oog op het einde van het jaar en uiteraard met het oog op de komende wijzigingen.

Belastingplan 2014
Deze cursus behandeld alle aspecten van het belastingplan 2014. Dan gaat het niet alleen maar over wat je nog kan doen in 2014, dan gaat het ook over de de wijzigingen waar je als gewone belastingplichtige niet snel mee te maken hebt. Het belastingplan bevat een veelheid van wijzigingen, van energie heffingen tot aanscherping van de strafmaatregelen en de communicatie met de belastingdienst. Al deze aspecten komen in deze cursus aan bod.

De Belastingadviseur
Deze cursus gaat over het beroep van de belastingadviseur. Ze is met name voor accountants en belastingadviseurs bijzonder relevant. Wat doe je nu eigenlijk als belastingadviseur? Wat kan je en wat mag je zonder met de WFT te maken te krijgen? Hoe ga je om met functiescheiding? Doe je uitvoerende taken als je adviseert? Doe je controlerende taken als je zaken hebt uitgevoerd? Kort om een stevig verhaal als je weer eens scherp wil zijn op de dingen die je doet als accountant of als belastingadviseur.mc-300x199

Communiceren met de belastingdienst
Communiceren met de belastingdienst gaat vanzelf. Dat doe je al als je een aangifte indient. Maar wat nu als die communicatie onder druk staat? Als er zaken zijn misgegaan is een goede communicatie met de belastingdienst van wezenlijk belang. Wat vertel je wel en belangrijker welhaast wat vertel je niet? Op de achtergrond speelt het gegeven dat de belastingdienst dan wel alles mag vragen maar dat niet ook op alles een antwoord moet geven. Je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling en met de toenemende druk op de strafmaat wordt het goed omgaan met de belastingdienst steeds belangrijker.

Heeft u belangstelling voor een van de cursussen? Het programma wordt op basis van belangstelling en aanmelding in overleg vastgesteld. Wij vernemen graag van u.

Tim Coronel en Henk Oostdam in actie bij het Register Belastingadviseurs