Inkomstenbelasting in strijd met EVRM?

De Nederlandse belasting over vermogensrendement is in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. De Box 3 heffing houdt te weinig rekening met de reële inkomsten. Met name als er verliezen geleden worden op de beleggingen is de belasting op grond van een fictief rendement willekeurig en is er sprake van…

Het gaat electronisch, dus is het sneller … maar makkelijker?

Halleluja! We gaan electronisch communiceren met de Belastingdienst. Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst versneld af te handelen zodat deze al vanaf 1 oktober 2015 in werking kan treden. De bedoeling van dit wetsvoorstel is om de berichten wisseling met de belastingdienst goedkoper en makkelijker te maken. De grote…

Het Belastingplan; weer een sigaar uit eigen doos

Afgelopen vrijdag heeft Staatsecretaris Wiebes het geheime belastingplan in een brief naar de Kamer gestuurd. Wel slim gespeeld van de coalitie. Het nu gepresenteerde plan is pas het eerste deel. Twee heel belangrijke delen worden nu niet gepresenteerd. Er komt nog een plan over de zzp-ers en er komt nog plan over box 2. Twee…

Grote reorganisatie belastingdienst

Na horizontaal toezicht, digitaal toezicht. Valt er lering te trekken uit de Bulgaren fraude? Gisteren maakte de belastingdienst bekent dat zij vanwege slimmer werken met automatisering 5.000 van de 28.000 medewerkers gaat ontslaan. Toevallig was gisteren ook de dag waarop de rechter uitspraak deed over de Bulgaren fraude. Deze toevallige samenloop legt pijnlijk vast hoe…

Eenvoudiger belastingen II, weg met de bijtellingen auto van de zaak?

Het vervolg op de soap omtrent de belastingen op auto’s heeft deze week een onverwacht gevolg gekregen. Afgelopen maandag is door de gezamenlijke Autobranche en lease rijders een alternatief plan bekend gemaakt. De Autobranche heeft een praktische insteek gekozen en ervoor gezorgd dat er minder bijtellingscategorieën komen en de verhoging van de bijtellingen minder groot…

Beschikking Geen Loonheffing vervangt VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt naar verwachting in 2015 al vervangen door de nieuwe ‘Beschikking geen loonheffing’ (BGL). Het wetsvoorstel waaruit dat blijkt is door Staatssecretaris Wiebes van Financiën op 22 september 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste punt uit de regeling: De opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk voor de controle op de toepassing van de beschikking. In het…

Belastingplan 2015: Lasten verlichting of minder verzwaring?

Het Belastingplan 2015 is een curieus staaltje werk. Maatregelen die in het belastingplan 2014 zijn vermeld worden gedeeltelijk teruggenomen en verkocht als lastenverlichting. Laat helder zijn daar zijn we blij mee maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. In de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die de Staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gezonden,…