Belastingplan 2020

Nu het stof van Prinsjesdag enigzins is neergedaald wordt het tijd om het belastingplan en de overige fiscale maatregelen eens nader te beschouwen. Eigenlijk is er fiscaal weinig aan de hand. Een aanpassing hier, een verhoging daar en dat is het wel. Toch zijn er nog een paar opvallende zaken.

Belastingrente meer in evenwicht

Iedereen die aangifte vennootschapsbelasting doet verfoeit de belastingrente van  8%. Deze wordt in rekening gebracht als de voorlopige aanslag VPB te laag was en er bijbetaald moet worden. Als er teruggegeven wordt dan gaat de rente pas lopen 13 weken na het indienen van de aangifte. Deze regeling wordt wat meer in evenwicht gebracht. Als de aanslag conform de, voor 1 juni, ingediende aangifte wordt opgelegd dan wordt er geen rente berekend. Keerzijde is dat de heffingskorting in de vennootschapsbelasting wordt afgeschaft. Financieringstechnisch gezien is het met de huidige rente structuur voor de Overheid beter om nog belastingopbrengsten te goed te hebben. Het stallen van de ontvangen belastingopbrengsten bij de Nederlandse Bank kost immers geld. Gelukkig gaat dat niet al te zeer ten koste van ondernemend Nederland.

Ontwijking en ontduiking

De Panama papers en ook de toeslag fraudes zijn in de maatregelen terug te vinden. Al te voortvarend optredende adviseurs konden al een boete krijgen en krijgen nu inschrijving op een nog op te maken zwarte lijst aan de broek. Vooropgesteld dat wij een inschrijving in een dergelijke lijst niet positief vinden zijn, is er een categorie cliënten die dit nu juist wel op prijs stelt. Onder het mom van “no guts, no glory” is het vermeld zijn op die lijst ook een signaal dat je bereidt bent de grens op te zoeken en ja dan kun je ook te ver gaan. Hoewel bedoeld zal zijn om vooral de notoire gevallen aan te pakken, kent de regeling die nuance niet. In de motivering wordt overigens nog gemeld dat opname op de lijst geen strafmaatregel is en dat het toch ook niet de bedoeling is vermelde adviseurs het werken onmogelijk te maken. U begrijpt dat de beroepsgroep nogal in verwarring is.

Bronbelasting

Werd de dividendbelasting vorig jaar nog bijna afgeschaft, binnenkort komt daar de bronbelasting bij. Bronbelasting wordt geheven over renten en royalties bij gerechtigden die gevestigd zijn in laag belastende jurisdicties of gerechtigden die daar een vaste inrichting hebben. En hier is het dus onmiddellijk ingewikkeld. Wat is een laag belastende jurisdictie? En wat heeft een vaste inricht daar met de inhouding hier te maken als de opbrengst verder in een normaal belastende jurisdictie wordt belast?
Het is een maatregel die min of meer door de BEPS maatregelen van de OECD wordt afgedwongen. Nederland wordt wat al te gemakkelijk als belastingparadijs bestempelt en dat begint meer en meer schadelijk te worden voor onze concurrentie positie.

Electronisch berichten verkeer

Vol trots kondigde het Ministerie een aantal jaar geleden het verdwijnen van de blauwe envelope aan. Een relikwie uit vervolgen tijden, zo meende men. In de overige fiscale maatregelen wordt aan belastingplichtigen nu aan keuzemogelijkheid aangeboden. Als je daarvoor kiest kunnen alle fiscale verplichtingen nog gewoon op papier worden afgedaan. Dat is goed nieuws voor iedereen met een scherpe pen die desondanks niet zo handig is met computers en aanverwante apparaten.  Als je niet kiest maakt de belastingdienst en keuze gebaseerd op de recente communicatie met de overheid. Het is fijn om waar te nemen dat het Ministerie checkt of elektronische communicatie daadwerkelijk gebruikt en de berichten ontvangen worden. Het is een check die past bij een zorgvuldige handelende  overheid. De realiteit is dat dergelijke checks zeldzaam zijn.

Inkeerregeling

Iedereen die te weinig belasting betaald heeft, is een verdachte. Opzettelijk te weinig belasting betalen is immers een strafbaar feit. Maar ja heb je je vergist of heb je inderdaad opzettelijk te weinig aangegeven? Een boeiende kwestie.  Iedereen vergist zich wel eens en een vergissing kun je maar beter recht zetten. Vaak bespaart je dat een hoop ellende hoe zeer de vergissing ook in je voordeel uitpakt. Het lijkt er evenwel op dat we met elkaar vinden dat je maar beter op moet letten. Waar fiscale vergissingen tot voor kort zonder al te veel vrees over de schuldvraag rechtgezet konden worden. Dat is nu niet meer zo helder. De inkeerregeling was als afgeschaft voor inkomsten in box 3, nu wordt de regeling ook afgeschaft voor inkomsten uit box2. Blijft alleen nog de regeling over voor inkomsten uit Box 1. Tot twee jaar na de aangifte kun je die nog zonder al te veel zorgen corrigeren. Voor de rest zal de jurisprudentie gaan uitwijzen hoe heet deze soep gegeten gaat worden.