Aftrek giften aan ANBI?

ANBI’s krijgen het niet makkelijker. De Uitvoeringsregeling AWR 1994 wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. DANBI’s worden verplicht om op toegankelijke wijze informatie over de financiële gang van zaken te publiceren via internet.

Het betreft dus vooral informatie die van belang is voor de verantwoording in de filantropische sector. Dat moet transparanter vindt men. Het gaat om vrij obligate informatie als de naam van de instelling, de doelstelling van de instelling maar ook zaken als de bestuurssamenstelling en het beleningsbeleid. Deze gegevens dienen in elk geval gepubliceerd te worden. Het staat de ANBI vrij om meer en uitgebreidere informatie te verstrekken.

Het verstrekken van deze informatie via internet is per 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde om de ANBI-status te verkrijgen of te behouden. De instelling kan namelijk haar ANBI status kwijtraken indien niet aan de publicatieplicht wordt voldaan.

De ANBI kan de vereiste informatie publiceren op een eigen website. Publicatie op de website van de brancheorganisatie is eveneens toegestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.